Avatar
دکتر مجید زیدآبادی نژاد (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي مهندسي هسته اي
  • رشته: مهندسی هسته ای _ راکتور
  • شماره اتاق: 3393
  • تلفن :
  • ایمیل: m.zeidabady [AT] yahoo.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی شهید باهنر کرمان مکانیک سیالات 1387 1391
کارشناسی ارشد اصفهان مهندسی هسته ای راکتور 1391 1393
دکترا اصفهان مهندسی هسته ای راکتور 1393 1396
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
جایزه جذب در دستگا ه های اجرایی بنیاد ملی نخبگان 1397
جایزه جذب هیات علمی بنیاد ملی نخبگان 1397
برنده جایزه نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان 1396
جایزه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان 1397