Avatar
دکتر حسین محبی (استاد )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي رياضي
  • رشته: ریاضی _ آنالیز و بهینه سازی
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: hmohebi [AT] uk.ac.ir
  • رزومه:
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است