Avatar
دکتر علیرضا ستارزاده (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي رياضي
  • رشته: ریاضی کاربردی _ آنالیز محدب و بهینه سازی
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: arsattarzadeh [AT] gmail.com
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی شهید باهنر کرمان ریاضی محض 1384 1388
کارشناسی ارشد شهید باهنر کرمان ریاضی آنالیز 1388 1390
دکترا تحصیلات تکمیلی و فناوری های پیشرفته کرمان ریاضی کاربردی 1391 1396
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است