Avatar
دکتر حميدرضا بختياري زاده (دانشیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي نانو فناوري
  • رشته: فیزیک _ ذرات بنیادی
  • شماره اتاق: 31623446-034
  • تلفن : 31623446-034
  • ایمیل: h.bakhtiarizadeh [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه:
  • وب سایت
 
یک فیزیک پیشه نظری
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا فردوسی مشهد فیزیک ذرات بنیادی 1390 1394
کارشناسی ارشد شهید باهنر کرمان فیزیک اتمی و مولکولی 1386 1389
کارشناسی شهید باهنر کرمان فیزیک - 1381 1385
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
رتبه اول مقطع کارشناسی 1385
رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 1390