Avatar
دکتر عليرضا گودرزي (دانشیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: لرزه شناسی _
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: a.goudarzi [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران فیزیک گرایش اتمی و مولکولی 1380 1385
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی 1385 1388 : کاربرد روش برانبارش سطح بازتاب مشترک(CRS) در پردازش داده های لرزه ای بازتابی
دکترا دانشگاه تهران ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی 1388 1392 تضعیف امواج زمین غلت و نوفه های اتفاقی با استفاده از برخی تکنیک های تجزیه و تحلیل چندگانه تفکیک پذیر
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
رتبه 2 آزمون كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ رشته ژئوفیزیک سال 1385 1385
رتبه 1 آزمون ورودی دکتری تخصصی- رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی سال 1388 1388