Avatar
دکتر محمدرضا كارآموز راوری (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت
  • رشته: مهندسی مکانیک _ طراحی کاربردی
  • شماره اتاق: 324
  • تلفن : 03431623440
 

برنامه هفتگی

سال تحصیلی : 1402 ( ترم دوم)

آزمایشگاه

تولید افزودنی نام تکنولوژی جدیدی است که در آن با استفاده از قرار دادن لایه های ماده رو هم می توان قطعات بسیار پیچیده را تولید نمود. در حال حاضر آزمایشگاه تولید افزودنی دارای یک دستگاه FDM بهمراه ماژول لیزر برای کاربردهای برش و حکاکی دقیق است. در این آزمایشگاه همچنین تجهیزات مربوط به تولید افزودنی غیرمستقیم نیز در دسترس دانشجویان قرار دارد.