معاونت آموزشی و پژوهشی

برنامه‎ها و فعالیت‎های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وسیع و دربردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه است. این حوزه وظیفه سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد گروه‎های آموزشی و دانشكده‌ها بر عهده دارد؛ ارزیابی و نظارت بر عملكرد آموزشی اعضای هیئت‌ علمی و مدیران آموزشی؛ طراحی و اجرای برنامه‌های رشد و ارتقای اعضای هیئت علمی؛ بازنگری و اصلاح برنامه درسی؛ برنامه‎ریزی توسعه رشته‎های تحصیلی؛ شناسایی، خوشه‎بندی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان؛ طراحی دوره تحصیلی، تولید محتوا، و اجرای برنامه‎های آموزش الکترونیکی؛ مدیریت خدمات آموزشی؛ مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی، نیز از جمله وظایف دیگر حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی است. دبیرخانه‎های هیئت‌ ممیزه و هیئت اجرایی جذب دانشگاه نیز در حوزه این معاونت مستقر است.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

هدف از تشکیل دوره های تحصیلات تکمیلی، تربیت محقق مستقل است. حضور تمام وقت دانشجویان و تلاش مداوم و پیوسته ایشان جهت دستیابی به این هدف، نیازمند توجه جدی به سلامت جسمی و روحی و تأمین امکانات رفاهی ایشان می باشد. در این راستا حوزه معاونت دانشجویی از طریق مدیریت های اموردانشجویی جهت پیگیری امور رفاهی وارائه تسهیلات، نظارت بر خوابگاهها، تغذیه و ...، تربیت بدنی به منظور فراهم نمودن نشاط و سرزندگی در دانشجویان از طریق فعالیتهای ورزشی و دفتر مشاوره و سلامت به هدف ارتقاء سطح بهداشت جسم و روان دانشجویان، ارائه خدمت  می نماید.
معاونت مالی و اداری

معاونت اداري مالي شامل مديريت امور اداري، مديريت امور مالي، مديريت امور عمومي و دفتر نظارت و امور قراردادها است و وظايف آن به شرح زير مي باشد:
  1. همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
  2. شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب مقررات دانشگاه
  3. انجام امور استخدامی و تأمین نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
  4. رسیدگی به هدف­ های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش­های کار در واحدهای مختلف.  

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)