معرفی

موضوع علم پرتو پزشکی، استفاده از کاربردهای انرژی هسته ای در پزشکی و علوم وابسته است. این کاربرد شامل استفاده از رادیوایزوتوپ ها در تشخیص و درمان بیماریها، انواع رادیوداروها، لیزر، دستگاه های پرتوپزشکی و تصویرگر پزشکی و بویژه کاربرد تکنیک های هسته ای در مهندسی ژنتیک و مواردی از این دست می باشد. مهندسی پرتوپزشکی با تصویربرداری یا درمان بوسیله پرتوها سر و کار دارد. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل دروس) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد پرتوپزشکی، دانشگاه های دارای رشته  کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی ، معرفی سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، گرایش های دکترای مهندسی هسته ای (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) رشته کارشناسی ارشد پرتو پزشکی ارایه می شود.

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)