معرفی

در رشته مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها دانشجویان با نحوه عملکرد دستگاههای مولد انواع پرتوها اعم از ذرات باردار، فوتون و نوترون - اصول و روشهای تشخیص پارامترهای مختلف صنعتی با استفاده از چشمه های پرتوزا - انواع دستگاههای الکترونیک هسته ای و نحوه عملکرد آنها و ... آشنا می شوند.در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل دروس) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد کاربرد پرتوها،دانشگاه های دارای رشته ارشد مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها ، معرفی سایر گرایشهای ارشد مهندسی هسته ای، معرفی گرایش های دکترای مهندسی هسته ای (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) رشته کارشناسی ارشد کاربرد پرتوها ارایه می شود.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)