آیین نامه ها و فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد

آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم(مصوب 1396/10/30)

لینک دانلود

آئین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی

لینک دانلود

   شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه(مصوب 1395/08/17)  

   لینک دانلود

   شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه(برای ورودی های 99 و بعد از آن)

   لینک دانلود   

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم(مصوب 1401/10/17)

لینک دانلود

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد(مصوب 1393/04/25)

لینک دانلود

آیین نامه تسهیلات آموزشی (بنیاد شهید)

لینک دانلود

آیین نامه نظام وظیفه

لینک دانلود

آیین نامه جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

لینک دانلود

   دستورالعمل انتخاب استاد مشاور پایان نامه

   لینک دانلود

 

پیشنهاد پایان نامه

مراحل درخواست تا تصویب پیشنهاد پایان نامه

لینک دانلود

پیشنهاد پایان نامه

لینک دانلود

نظر کمیته تخصصی گروه

لینک دانلود

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد پایان نامه

لینک دانلود

 

تدوین پایان نامه

شیوه نامه نگارش پایان نامه

لینک دانلود

تصویر پشت جلد پایان نامه

لینک دانلود

صفحات عنوان و تعهد اصالت اثر پایان نامه

لینک دانلود

فرم تایید انجام تصحیح پایان نامه دانشجویان (داوران خارج از دانشگاه)

لینک دانلود

فایل نمونه منابع (EndNote)

لینک دانلود

 دستورالعمل بارگذاری فایل الکترونیکی پایان نامه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه    لینک دانلود

 

دفاع

برنامه زمان بندی درخواست دفاع

لینک دانلود

 

فارغ التحصیلی

مراحل فارغ التحصیلی

لینک دانلود

فرم تایید انجام تصحیحات پایان نامه بعد از دفاع

لینک دانلود

فرم تحویل نسخه های پایان نامه

لینک دانلود

فرم اطلاعات پایان نامه جهت تحویل به کتابخانه دانشگاه

لینک دانلود

فرم هزینه تایپ وتکثیر پایان نامه

لینک دانلود

مراحل صدور دانشنامه

لینک دانلود

راهنمای سامانه لغو آموزش رایگان

لینک دانلود

 

راهنمای سامانه جامع آموزش

راهنمای انتخاب واحد

لینک دانلود

راهنمای ثبت درخواست مشکلات (حذف ترم، مرخصی تحصیلی، تمدید سنوات و....)

لینک دانلود

راهنمای ثبت پیشنهاد پایان نامه

لینک دانلود

راهنمای ثبت و تایید گزارش پیشرفت پایان نامه

لینک دانلود

راهنما و برنامه زمان بندی درخواست دفاع

لینک دانلود

 

راهنمای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایران داک)

راهنمای دریافت پیشینه پژوهش، ثبت پروپوزال، همانندجویی پایان نامه و ثبت پایان نامه در سامانه ایران داک

لینک دانلود