دستورالعمل استفاده از مهمانسرای دانشگاه در تهران

به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از امکانات موجود دستورالعمل مشروحه ذیل ابلاغ می­گردد.

ماده1: دفتر دانشگاه در تهران به عنوان یک زیر مجموعه از دانشگاه است و نظارت عالیه آن بر عهده معاونت اداری و مالی می­باشد.

ماده 2: به منظور تامین بخشی از هزینه­های این واحد، مبالغی به شرح جدول زیر از متقاضیان اخذ می­گردد. کلیه وجوه اخذ شده از طریق امور مالی به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می­شود.

ردیف

متقاضی

هزینه هر شب (به ازای هر نفر)

سایر توضیحات

1

اعضای هیات علمی و کارکنان در صورت داشتن حکم ماموریت

رایگان

-

2

اعضای هیات علمی و کارکنان بدون داشتن حکم ماموریت

600000   ریال

خود و خانواده(همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر و خواهر) 

3

معرفی شدگان پارک علم و فناوری

1000000   ریال

اعضای شرکت های پارک علم و فناوری

4

سایر معرفی شدگان مورد تایید دانشگاه

2000000   ریال

-

ماده 3: نحوه استفاده از واحد:

الف) فرد متقاضی نسبت به ارائه تقاضا و تکمیل فرم مربوطه اقدام و امور رفاهی جهت تکمیل فرم و معرفی وی اقدام لازم را معمول می­نماید.

ب) بررسی و هماهنگی لازم توسط مسئول مستقر در دفتر کرمان به عمل می­آید.

ج) اعلامیه کسر از حقوق و ارسال به واحد مالی دانشگاه توسط امور رفاهی دانشگاه انجام می­شود.

د)  ارائه شناسنامه و سایر مدارک لازم متقاضی و  تمامی همراهان هنگام پذیرش در محل مهمانسرا الزامی است.

ه) اعضای متقاضی بندهای 2 تا 4 در هر نوبت حداکثر 5 شب می­توانند از مهمانسرا استفاده کنند.

ماده 4:

الف) رعایت کلیه شئونات اخلاقی و اسلامی توسط متقاضیان الزامی است.

ب) واحد مذکور به هیچ عنوان در قبال اشیای قیمتی، وجوه نقد و اموال شخصی افراد مسئولیتی نداشته و فرد متقاضی در این باره مسئول است.

ج) استفاده از امکانات و تجهیزات واحد در حد متعارف قابل قبول است.

د) واحد از پذیرش افراد بعد از ساعت 12 شب معذور است.

ه) رعایت نکاتی ایمنی و بهداشتی توسط افراد متقاضی استفاده از واحد رفاهی الزامی است.

و) فرد متقاضی به هیچ عنوان حق خارج نمودن تجهیزات و وسائل موجود و کلید در اختیار را ندارد.

ح) به همراه آوردن فرد یا افراد خارج از لیست اعلامی به داخل واحد بدون هماهنگی قبلی با مسئولین مربوطه ممنوع است.

ط) در اردوهای دانشجویی یا گردش­های علمی یک نفر به عنوان سرپرست با ارائه معرفی نامه معتبر هماهنگی لازم را با مسئولین ذیربط به عمل خواهد آورد.

ی) ارائه کارت شناسایی معتبر جهت کلیه افراد الزامی است. کپی کارت شناسایی به همراه فرم مربوطه توسط مسئول دفتر بایگانی می­گردد.

ماده5:

الف) کلیه موارد عنوان شده در ماده 4 در محل دید افراد متقاضی به نحو مناسب جهت آگاهی آنان نصب خواهد شد.

ب) دانشگاه حق وصول مطالبات خودرا به نحو مقتضی از افرادی که نسبت به رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام ننمایند، محفوظ می­دارد.

ماده 6:

این دستورالعمل در6 ماده به انضمام فرم­های مربوط در جلسه هیأت رئیسه مورخ 1400/08/10 مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. اجرای این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ الزامی است.

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)