English | فارسی
,
 
university photo

 

با توجه به جایگاه رفیع دانشگاه و اهمیت سلامت این محیط،جهت تامین حقوق دانشگاهیان توأم با حفظ کرامت دانشجویان، ضمن آنکه با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات در حفظ محیط سالم دانشگاه می کوشیم، در موارد بروز و مشاهده امور خلاف قانون و شئونات دانشجویی، کار رسیدگی را به مراجع ذیصلاح دانشگاهی می سپاریم. کمیته انضباطی دانشجویان به منظور حفظ شأن دانشجویان تنها مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات احتمالی می باشد.

خوشبختانه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی که از نخبگان جامعه می باشند، همواره در حفظ میثاق دانشگاهی خود تلاش نموده و سعی در ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه دارند. جهت اطلاع دانشجویان گرامی، دسته بندی کلی تخلفات دانشجویی در زیر آمده است که شرح کامل آن در آئین نامه انظباطی دانشجویان ذکر شده و در این آئین نامه برای هریک از این تخلفات ، مجازات هایی از تذکر شفاهی تا اخراج از دانشگاه و معرفی به مراجع قضایی، پیش بینی شده است.

  • تخلفات آموزشی (ایجاد اخلال و وقفه در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و خوابگاه و ...)
  • تخلفات عمومی (ضرر و زیان به افراد یا تخریب اموال عمومی دانشگاه یا اشخاص و ...)
  • تخلفات اخلاقی (عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از آرایش و لباسهای مبتذل و ... )
  • تخلفات سیاسی (برگزاری تحصن و تجمع بدون کسب مجوز از مراجع قانونی و ... )

صفحه در 0.23 ثانیه ایجاد شد.