English | فارسی
,
 
university photo

 

كانون هاي فرهنگي و هنری یکی از بخشهای تحت نظارت اداره کل امور فرهنگی می باشد که به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجويان، با استفاده از عناصر فعال و نخبه دانشجویی در عرصه فرهنگی به سازماندهی خواسته ها و تلاش هاي خودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي مبادرت می ورزد. بی شک این امر در جهت نيل به ارزش هاي متعالي اسلامي و ارتقاء سطح همکاری جمعی دانشجویان صورت می پذیرد.

 

کانون قران و عترت

کانون قران و عترت مکانی است که در آن برای توسعه  فرهنگ غنی قرانی  و با پیوند ناگسستنی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام  و با مبارزه با هجمه سنگین و برنامه ریزی شده غرب برای جداسازی جوانان دانشگاهی از این گنجینه گران بها ، تاسیس گردیده است. 

 

 


صفحه در 0.49 ثانیه ایجاد شد.