English | فارسی
,
 
university photo

 

معرفی اجمالی انجمن علمی عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

جامعه ایده آل جامعه ای است که از جهات گوناگون فرهنگی ، اقتصادی و صنعتی و... رشد کرده باشد. ارتقای جوامع و تامین نیازهای آن مستلزم زیرساخت هاست. بخش عمده ای از زیر ساخت های مورد نیاز مربوط به زیر ساخت های عمرانی است تا زمینه ساز پیشرفت سایر بخش ها باشد. از طرفی یکی از مهمترین ارکان هر کشور در برای برنامه ریزی و هدایت صحیح سرمایه ها مراکز علمی و دانشگاه ها هستند. در این بین انجمن های علمی می توانند نقش عمده ای داشته و مانند حلقه ارتباط بین مسولین دانشگاه ها و مراکز علمی، دانشجویان و مراکز صنعتی و پروژه های درحال ساخت عمل کنند.

انجمن علمی عمران با هدف همکاری با دانشگاه در جهت رفع مشکلات دانشجویان فعالیتهای خود را در سه کمیته  نشریات، علمی و اطلاع رسانی و تبلیغات دسته بندی کرده است. همت انجمن علمی بر این است تا با ارتباط نزدیک با دانشجویان و استفاده از نظرات اساتید نیازهای دانشجویان از جمله نرم افزارهای کاربردی در هر گرایش را شناخته و با برگزاری کلاس به دانشجویان کمک نماید. چاپ مقالات برتر دانشجویان در نشریه برای گسترش و نشر یافته های دانشجویان از عملکرد انجمن است. ایجاد ارتباط با صنعت و بازدید از پروژه در حال اجرا در بخش های مختلف برای آشنایی بیشتردانشجویان از مراحل ساخت پروژه درکنار مباحث تئوری از برنامه های مهم انجمن می باشد. انتقال نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مسولین دانشگاه در جهت رفع کمبودها و نواقص از اهداف مهم انجمن می باشد. انجمن علمی عمران در کنار فعالیت های علمی با هدف روحیه نشاط و شادابی برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی را در برنامه های انجمن قرار داده است.    

 


صفحه در 0.47 ثانیه ایجاد شد.