English | فارسی
,
 
university photo

    دکتر سعیدمیرزایی        

         تلفن:                     13-03433776611          نمابر:                         03433778011       پست الکترونیک: :         s.mirzaei@kgut.ac.ir

    

                      

معرفی:

نقش ویژه روابط عمومی،  تدوین برنامه های راهبردی  در راستای تعامل و هماهنگی بین اهداف دانشگاه و انتظارات اجتماعی، ایجاد تحول در حوزه روابط عمومی و انجام اقدامات جدید  جهت معرفی دانشگاه ضروری بنظر می رسید. در این راستا با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی برگزاری همایش‌های دانشگاه از سال 1389 و با نگاه به  برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی  به‌عنوان یکی از راه‌های برقراری  ارتباط با مخاطبان و معرفی پتانسیل های دانشگاه به محققان و دانشمندان کشور،همچنین همکاری در تدوین و چاپ مجموعه مقالات  همایش‌ها، تا کنون اقدامات موثری به انجام رسیده است.

شرکت در نمایشگاه‌های ملی و استانی،  برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی  درحاشیه همایش‌ها در نهایت با توجه به اهمیت نقش نقد و بررسی فعالیت های انجام شده  به منظور ایجاد نگرش مطلوب و حرکت در مسیر اهداف دانشگاه،‌ این واحد آمادگی خود را جهت دریافت پیشنهادهای سازنده اعلام می دارد.

 


صفحه در 0.36 ثانیه ایجاد شد.