English | فارسی
,
 
university photo

 

توانمندی های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

  • لیست تجهیزات آزمایشگاهی (دانلود)
  • لیست تعرفه های آزمایشگاهی:

1 پژوهشکده علوم محیطی

دانلود

2 پژوهشکده مواد

دانلود

3 پژوهشکده فوتونیک

دانلود

 


صفحه در 0.35 ثانیه ایجاد شد.