مهدی کماندار

                استادیار

                زمینه پژوهشی:                          پردازش سیگنال دیجیتال کاربردی - یادگیری ماشین- پردازش گفتار- پردازش تصویر

                پست الکترونیک:  m.kamandar@kgut,.ac.ir                 تلفن تماس: 33776611-034

     


 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)