رئیس اداره امور عمومی

   حسین کاکوئی نژاد

   شماره تماس:13-33776611-034

 

نقلیه

مسئول: مصطفی باقری

 

 

 

 1. تأمین وسایل ایاب و ذهاب کارکنان
 2. نظارت و مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه وسایل نقلیه­ی دانشگاه
 3. نظارت و کنترل و توزیع مصرف سوخت وسایل نقلیه
 4. نظارت و رسیدگی به شماره گذاری و بیمه اتومبیل­ها

 خدمات

مسئول: مالک نیکویی

 1. برنامه ریزی امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و وسایل اداری
 2. جابجایی وسایل واحد ها
 3. جمع آوری وسایل اسقاطی و کاغذ باطله کلیه ساختمان
 4. پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات

 

انبار

مسئول: داریوش معین الدینی


 1. تهیه و تنظیم قبض های لازم جهت ورود و خروج کالا از انبار
 2. طبقه بندی و کد گذاری کالا و مواد در انبار
 3. نگهداری، تحویل و انبار گردانی و کنترل موجودی انبار
 4. برنامه ریزی و سفارش خرید کالاهای مصرفی و غیر مصرفی

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)