شرح وظایف

 • دریافت مبلغ علی الحساب مصوب هیئت ریئسه محترم بعنوان تنخواه گردان.
 • اقدام جهت تامین و خرید و انجام خدمات و تعمیرات مورد نیاز دانشگاه و پژوهشگاه.
 • اقدام در زمینه استعلام و بارگذاری خرید و خدمت مربوطه در سامانه الکترونیکی تدارکات دولت( ستاد).
 • تهیه و تنظیم اسناد مربوط به هزینه ها و خریدهای انجام شده و ارسال آن ها به حوزه امور مالی.
 • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی.
 • تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری.
 • پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار.
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید.
 • ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان.
 • اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

   

 

 

سرپرست تدرکات  
  میثم طالبی زاده سردری
    شماره تماس:           
     همراه  09133872761 
     
                    

 

 

کارپرداز  
  مهدی ترکزاده ماهانی
    شماره تماس:           
     همراه  09132998259  
   

 

 

 

کارپرداز  
  محسن شفیعیان ماهانی
    شماره تماس:           
     همراه  09133967796 
   
 

 

 

 

کارپرداز  
 
محسن حمیدی
    شماره تماس:           
     همراه   09132995809 
     

 

 

 

مسئول دفتر تدارکات   
   نواب کارگر مهین 
    شماره تماس:           
     همراه  09139964124 
     مستقیم       03431623

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)