پردیس دانش ماهان در انتهای بزرگراه هفت باغ علوی و در جوار شهر تاریخی ماهان در مساحتی معادل 2000 هکتار قراردارد.این پردیس مجموعه منحصر به فردی است که شامل دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و پارک علم و فناوری می باشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته تنها دانشگاه صنعتی در مقطع تحصیلات تکمیلی در منطقه جنوب شرق کشور می‌باشد که دارای پنج دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی عمران و نقشه برداری، شیمی و مهندسی شیمی و هندسی مکانیک و مواد می‌باشد پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی تنها پژوهشگاه خارج از تهران است که شامل شش پژوهشکده علوم محیطی، فوتونیک، مواد، انرژی، محیط زیست  و IT وکامپیوتر و 33 آزمایشگاه پیشرفته می‌باشد پارک علم و فناوری دارای یک پارک و یک مرکز رشد و هشت مرکز رشد اقماری در سطح استان است پردیس دانش ماهان مشتمل بر سه حوزه آموزش، پژوهش و شرکت های دانش بنیان و فناور و تعداد صد نفر عضو هیات علمی تمام وقت، از معدود مراکز علمی و فناوری کشور است، که قابلیت تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ایجاد کارآفرینی را دارد. علاوه بر این با ارتباط علمی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی، صنعتی داخل وخارج از کشور، برگزاری سمینارهای بین المللی و ملی و کارگاه‌های آموزشی در تحقق نسل جدید دانشگاه‌های کارآفرین در سطح جنوب شرق کشور حرکت می‌نماید