آیین­ نامه­ های امور دانشجویی

  آیین ­نامه شورای صنفی دانشگاه­ها

لینک دانلود

  آیین نامه انضباطی دانشجویان

لینک دانلود

  صندوق رفاه دانشجویان

www.swf.ir

 

فرم­ های امور دانشجویی

  فرم کار دانشجویی

لینک دانلود

  فرم ثبت نام  متقاضیان وام های صندوق رفاه

لینک دانلود

  فرمت سند تعهدمحضری جهت دریافت انواع وام های صندوق رفاه دانشجویان

لینک دانلود

 راهنمای نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه

لینک دانلود

 راهنمای نحوه ثبت نام جهت شرکت در جشن فارغ التحصیلی

لینک دانلود

 

آیین­ نامه­ های امور فرهنگی

  تاسیس و فعالیت انجمن­ها و اتحادیه­های علمی دانشجویی

لینک دانلود

  مجموعه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی فعالیت تشکل­های اسلامی دانشگاهیان

لینک دانلود

  تشکیل کرسی­ های آزاد اندیشی

لینک دانلود

  اردوهای دانشجویی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی

لینک دانلود

  کانون­های فرهنگی

لینک دانلود

 

فرم­ های امور فرهنگی

  فرم درخواست فعالیت انجمن­ها/ کانون­ها

لینک دانلود

  فرم درخواست فعالیت تشکل­های اسلامی

لینک دانلود

  فرم درخواست برگزاری اردوهای آموزشی

لینک دانلود

  فرم درخواست برگزاری اردوهای دانشجویی و فرهنگی

 لینک دانلود

  فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی

لینک دانلود

  فرم درخواست مجوز فعالیت برای تشکل­های اسلامی

لینک دانلود

  فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی

 لینک دانلود