Avatar
دکتر علیرضا ستارزاده (استادیار )

English page

دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي رياضي
  • رشته: ریاضی کاربردی _ آنالیز محدب و بهینه سازی
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل: arsattarzadeh [AT] gmail.com
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت:
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*