مهندسی عمران یکی از رشته‌های اصلی گروه فنی و مهندسی و از نخستین رشته‌های دانشگاهی است که با آغاز دوره جدید تحصیلات دانشگاهی در ایران، دایر شده است. دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده است. این دانشکده از آغاز تاکنون با پذیرش دانشجویان برتر افتخار دارد که جمع کثیری از متخصصان کشور را تربیت کرده است.

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در حال حاضر در گرایش‌های مختلف مهندسی عمران و نقشه برداری به شرح زیر فعال می‌باشد:

- مهندسی ژئوتکنیک (کارشناسی ارشد)

- مهندسی آب (کارشناسی ارشد)

- سازه‌های هیدرولیکی (کارشناسی ارشد)

- مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور (کارشناسی ارشد)

- مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی (کارشناسی ارشد)

در حال حاضر، آزمایشگاههای مجهز دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، امکاناتی منحصر به فرد را در اختیار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده قرار می‌دهند. 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)