• مراحل فارغ التحصیلی(دانلود)
 • صدور دانشنامه(دانلود)
 • آمار فارغ التحصیلان شاغل(دانلود)
 • دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (دانلود)
 • راهنمای ثبت درخواست لغو تعهد آموزش رایگان (دانلود)

 

شرح وظایف:

 1. صدور دانشنامه
 2. صدور گواهی موقت
 3. صدور گواهی های مورد نیاز فارغ التحصیلان ( گواهی رتبه، دفاع، پایان نامه و ...)
 4. صدور ریز نمرات
 5. تاییدیه مدارک ترجمه شده
 6. امور آموزش رایگان
 7. امور تسویه حساب
 8. امور مربوط به دانشجویان انصرافی، انتقالی، تکمیل ظرفیت
 9. تسویه پایان نامه ها که شامل چک نمودن پیشنویس پایان نامه های دفاع شده دانشجویان با سیستم گلستان و راهنمای تدوین و نگارش( کارشناسی ارشد و دکتری) می باشد
 10. بعد از اصلاحات انجام شده چک مجدد پایان نامه و امضاء فرم 13 جهت مجوز چاپ و صحافی جلدها
 11. مهر تمام جلدهای مورد تایید پایان نامه ها و فرم 14 و تحویل یک جلد پایان نامه
 12. تحویل و تسویه CD  که شامل چک سه عدد CD  حاوی پایان نامه و در صورت صحیح بودن،  چک در ایرانداک و اعلام پذیرش دانشگاه و اقدام به تسویه پایان نامه و CD  در سایت گلستان می باشد
 13. پاسخ به استعلام گواهی موقت و یا دانشنامه هاو ارسال ریز نمرات خواسته شده  فارغ التحصیلان از طرف دانشگاهها و ادارات و ...
 14. تشکیل فایل فارغ التحصیلان جهت اطلاع از ادامه تحصیل در سایر دانشگاه ها و یا جذب به صورت نیروی شاغل... بعد از خروج از دانشگاه ( اطلاعات مربوط به فارغ التحصیلانی می باشد که درخواست استعلام داشته اند)
 15. تهیه آمار خواسته شده

اطلاعیه ها (بایگانی)