اهم فعاليتهاي اداره خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان

 • مدیریت و نظارت بر عملکرد بهینه سیستم اتوماسیون گلستان در جهت برآوردن اهداف دانشگاه
 • ایجاد و اصلاح اطلاعات کاربران (دانشجویان، اساتید و کارکنان) و نظارت بر عملکرد آنها
 • راهنمایی و رفع خطاهای سیستمی مربوط به کارشناسانی که با سیستم گلستان کار می کنند
 • ورود اطلاعات پایه ای و تنظیمات حیاتی سیستم که کارشناسان حق دسترسی ندارند

 

راهنمای سیستم گلستان

 1. راهنمای فرآیند ثبت نام
 2. راهنمای انتخاب واحد دانشجو
 3. راهنمای سیستم گلستان ویژه اساتید
 4. راهنمای سیستم گلستان ویژه دانشجویان
 5. راهنمای سیستم گلستان ویژه کارشناسان
 6. راهنمای سیستم گلستان ویژه مدیر گروه ها
 7. راهنمای درخواست مشکلات دانشجویان در سیستم گلستان

اطلاعیه ها (بایگانی)