معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و هدایت کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را بر عهده دارد. این معاونت وظایف و مأموریت های خود را با کمک واحدهای زیر به انجام می رساند:

  •  اداره امور دانشجویی با هدف پیگیری امور رفاهی و تسهیلات، نظارت بر خوابگاه­ها، غذاخوری و ...
  •  اداره امور فرهنگی و فوق برنامه با هدف ترغیب، زمینه سازی و برگزاری فعالیت های فرهنگی و فراهم آوردن تسهیلات لازم
  •  اداره تربیت بدنی با هدف فراهم ساختن روحیه نشاط و سرزندگی
  •  مرکز بهداشت با هدف ارائه خدمات بهداشت و درمان
  •  مرکز مشاوره با هدف ارتقاء سطح سلامت جسم و روان

 


اطلاعیه ها (بایگانی)