گروه مهندسی طراحی و ساخت دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دارای دو گرایش طراحی کاربردی و ساخت و تولید در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. از آنجاییکه هر دو گرایش بصورت مستقیم با صنعت در ارتباط می باشند و استان کرمان یکی از استانهای صنعتی کشور است بنابراین در صورت وجود فارغ التحصیلان متخصص و ماهر در گرایش های طراحی کاربردی و ساخت و تولید می توان بسیاری از دغدغه های اصلی شرکت ها و صنایع صنعتی و معدنی را برطرف نمود. در همین راستا، گروه طراحی و ساخت تلاش دارد با انجام آموزش و پژوهش های کاربردی، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع صنعتی و معدنی را فارغ التحصیل نماید. همچنین تربیت نیروهای کارآفرین و توانمند سازی آنها جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان از دیگر اهداف اصلی گروه می باشد.


اطلاعیه ها (بایگانی)