کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی  و فناوری پیشرفته- روابط عمومی دانشگاه

تلفاکس: 03433778011

پست الکترونیک:        pr@kgut.ac.ir  ,   kgut.pr@gmail.com

فصلنامه نوآوران تابستان 1402