محمد رضا رضایی راینی نژاد

                استادیار

                زمینه پژوهشی:                          فیزیک هسته ای و اتمی - شبیه سازی-مونت کارلو-کاربردپرتوها 

                پست الکترونیک:   mr.rezaie@kgut.ac.ir

                تلفن تماس: 33776611-034

   


 


اطلاعیه ها (بایگانی)