هیأت اجرایی جذب

رئیس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: حسین محبی

رتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

تلفن: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA 03733776618

پست الکترونیکی: mohebi[at]kgut.ac.ir

 

دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: علی نگارستانی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی هسته ای

 

تلفن: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA 037337785.6 

 

پست الکترونیکی: jazb@kgut.ac.ir

 

معرفی افراد

مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

نام و نام خانوادگی: رضا جزینی

تلفن: 13- 03433776611

پست الکترونیکی:     jazb@kgut.ac.ir


کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

نام و نام خانوادگی: محبوبه رشید فرخیان

تلفن: 13-03433776611

پست الکترونیکی: jazb@kgut.ac.ir


 

 

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)