انجمن علمی مهندسی عمران و نقشه برداری

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در سال 6831 تاسیس شده است. محل دفتر انجمن در ضلع جنوبی کتابخانه دانشگاه دایر می باشد و کلیه جلسات انجمن در محل آزمایشگاه مکانیک خاک برگزار می شود. استاد مشاور انجمن آقای دکتر وحید توفیق می باشند و انتخابات انجمن علمی عمران در آبان ماه 6831 برگزار گردید، اعضای انجمن به شرح ذیل انتخاب شدند:

 • امید مهدی زاده دبیر انجمن
 • افشین یزدانی
 • امیر شبانی
 • محسن رمضانی

اهم برنامه های برگزار شده توسط انجمن علمی عمران در سال 96

 • بازدید علمی از سد خاکی بم اردیبهشت
 • بازدید علمی از سد بتنی جیرفت آبان
 • برگزاری کارگاه ملات سبز فروردین
 • برگزاری کارگاه زلزله آذر

انجمن علمی عمران هر ساله با تهیه کتاب های تخصصی گرایش های ارشد عمران اعم از ژئوتکنیک، آب و نقشه برداری در این زمینه نیز فعالیت داشته است.برخی از این کتب عبارتند از:

 • تحلیل و طراحی سیستم های مهندسی عمران تالیف آلن اسمیت -
 • مکانیک خاک پیشرفته تالیف براجا داس -
 • مکانیک خاک کاربردی با نرم افزار آباکوس تالیف هلوانی سام -
 • کاربرد روش المان های محدود در مهندسی ژئوتکنیک تالیف نیلور -
 • مهندسی ژئوتکنیک در سدهای خاکریز تالیف رابین نل -
 • راهنمای نرم افزارهای ژئوتکنیک - Unwedge,Swedge,DIPS تالیف فتحی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)