عنوان آزمایشگاه: سازه

تجهیزات:

1-     جک فشاری

2-     قالب ساخت بتن

3-     پراکتور اتوماتیک

4-     پن میکسر بتن و ملات

5-     دستگاه تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ تسریع شده یون کلراید RCPT

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکترسیدحسام مدنی

شماره تماس: 03433776611

 *********************

عنوان آزمایشگاه: ژئوتکنیک

تجهیزات:

1-     الک آمایشگاهی استیل

هزینه خدمات           2132000ریال

2-     مجموعه نمونه در آورهای خاک

هزینه خدمات           3274000ریال

3-     نفوذپذیری مخروط

هزینه خدمات           2280000ریال

4-     دستگاه کاساگرانده

هزینه خدمات           2466500ریال

5-     وسایل تعیین حد انقباظ

هزینه خدمات           3250000ریال

6-     میکسر هیدرومتری خاک

هزینه خدمات           3627000ریال

7-     مزور هیدرومتری خاک

هزینه خدمات           3627000ریال

8-     شیکر برقی ارزش ماسه

هزینه خدمات           2307500ریال

9-     نمونه در آور کمپکشن خاک

هزینه خدمات           4051000ریال

10-  قالب و چکش تراکم

هزینه خدمات           3483000ریال

11-  دستگاه CBR تمام اتوماتیک

هزینه خدمات           5423000ریال

12-  تجهیزات نفوذپذیری خاک

هزینه خدمات           3671000ریال

13-  دستگاه آزمایش پین هول

هزینه خدمات           3370000ریال

14-  منبع تغذیه Escort 6030SD

15-  منبع تغذیه MEGATEK

16-  کمپرسور SHIMHe رنگ سبز

17-  پیکور ماکیتا HM1203C

18-  پمپ خلاء  PIATINU رنگ مشکی

19-  دستگاه تحکیم همراه با ساعت اندیکاتور

20-  ترازو مدل SKY600 ترازوی دیجیتال

21-  مجموعه تست بتن خود تراکم

22-  دستگاه برش مستقیم با نمایشگر دیجیتال 

23-  دستگاه سه محوری خاک تمام اتوماتیک 

24-  دستگاه CBR_MARSHALL تمام اتوماتیک

25-  دستگاه بارگزاری سیکلی آسفالت IPC GLOBAL

26-  دستگاه تست پین هول

27-  دستگاه نفوذ پذیری خاک بار متغیر کامل

28-  دستگاه نفوذ پذیری خاک بار ثابت کامل

29-  دستکاری سه محوری خاک سرعت بارگزاری دیجیتال

30-  دستکاری سه محوری خاک تمام اتوماتیک

31-  دستگاه استرکشن آسفالت برقی

32-  جک نمونه درآور نمونه از قالب مارشال

33-  آون تین فیلم 100 لیتر درب شیشه ای با چهار سینی

34-  حمام آسفالت - بن ماری

35-  میکسر هیدرو متری با موتور 1000RPM  با بدنه تمام استیل

36-  تست نرمی قیر همراه با هیتر برقی مگنتی

37-  دستگاه کاسه گر اند دستی با شمارنده ضربات

38-  ترازوی مکانیکی با ظرفیت  2610g

نام کارشناس: ندارد. مسئول: دکتر وحید توفیق

شماره تماس: 03433776611

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)