انجمن علمی ژئوفیزیک و زمین شناسی

زمینه فعالیت: آموزشی-پژوهشی

مسئول: افسانه نصرآبادی (مشاور علمی انجمن)

 

انجمن علمی ژئوفیزیک و زمین شناسی

زمینه فعالیت: آموزشی-پژوهشی

مسئول: میثم کورکی (مشاور علمی انجمن)

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)