رشته ژئوفیزیک:

گرایش:

  • زلزله شناسی
  • لرزه شناسی
  • ژئومغناطیس
  • ژئوالکتریک


رشته زمین شناسی

گرایش:

  • زمین ساخت

اطلاعیه ها (بایگانی)