دانش آموختگان عزیز می توانند جهت هرگونه سوال با شماره 31623194-034 تماس حاصل فرمایند.