کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

شماره تماس: ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱

نمابر: ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۷

کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶

صندوق پستی:۱۱۷ - ۷۶۳۱۵

 

پست الکترونیک: library@kgut.ac.ir

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)