معرفی

نام و نام خانوادگی: دکتر عصمت راشدی

رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات

رتبه علمی:

آدرس پست الکترونیک:   e.rashedi@kgut.ac.ir

شماره تماس: 03431623406


    

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 • تنظیم برنامه براساس سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی و دریافت سیاست ها و برنامه ها از ستاد وزارت
 • مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به رئیس واحد و مشاور وزیر در امور زنان و خانواده
 • برقراری ارتباط مستمر با سایر مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی مرتبط با زنان در کشور
 • نیازسنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های روز در حوزه زنان و خانواده و معرفی به بخش های ذیربط برای اخذ حمایت برای انجام آن ها
 • جمع آوری اطلاعات ذینفعان، ایجاد بانک اطلاعاتی و به روزرسانی دوره ای آن
 • ارائه مشورت، راهکار و برنامه در امور مربوط به وظایف به رئیس واحد و ذینفعان
 • برنامه ریزی به منظور توان افزایی علمی- تخصصی زنان
 • ارتقاء وضعیت زندگی و سلامت زنان
 • تلاش در جهت شفاف سازی، تسهیل و اجرای قوانین مربوط به زنان و بررسی پیامدهای مرتبط با آن قوانین
 • شناسایی موانع تحقق فرصت های عادلانه در قوانین، مقررات و رویه های موجود.
 • شناسایی شکاف ها و فاصله ها در دسترسی عادلانه به منابع، امکانات و فرصت ها در حوزه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی.
 • برنامه ریزی برای افزایش مشارکت زنان دانشگاهی در عرصه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی.
 • برنامه ریزی در راستای گسترش پژوهش های مرتبط با حوزه زنان و خانواده.
 • توان افزایی زنان برای ایفای بهینه نقش های چند گانه فردی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی.
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زنان دانشگاهی (دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان).
 • ارتقاء آگاهی های دینی و فرهنگی در زمینه حقوق زن و خانواده.
 • انجام نیاز سنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های موجود در حوزه زنان اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای دوره ها، نشست های تخصصی و کار گاه های آموزشی (ملی و بین المللی).
 • راه اندازی بانک اطلاعات اعضای هیات علمی زن به منظور تحلیل وضعیت علمی، پژوهشی و اجرایی آنها.
 • معرفی توانمندیها و دستاوردهای زنان در حوزه های علم و آموزش.
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان.
 • برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور.
 • تلاش در مسیر رفع محدودیت ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی و بورسیه های تحصیلی در راستای تحکیم بنیان خانواده.
 • مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه های کشور و ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به روسای دانشگاه ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 اطلاعیه ها (بایگانی)