دلسوزی، تلاش و کوشش اساتید محترم دانشگاه در تعلیم و تربیت و انتقال معلومات و تجربیات ارزشمند خود قابل ستایش است، که با تعهد و تخصص خود در پیشبرد رشد و شکوفایی دانشگاه قدم برداشته و موجبات غرور و سربلندی بانوان این سرزمین را فراهم می آورند.

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

گروه

دانشکده/ پژوهشکده

توضیحات

فهیمه شجاعی

دانشیار

شیمی

پژوهشی نیمه هادی ها

فوتونیک

 

الهه مصدق

دانشیار

شیمی آلی

پژوهشی مواد نو

مهندسی مواد

 

زهرا حسنی

دانشیار

شیمی آلی

پژوهشی مواد نو

مهندسی مواد

 

عصمت راشدی

دانشیار

برق مخابرات

آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

برق و کامپیوتر

 

آزیتا خسروان

استادیار

شیمی فیزیک

پژوهشی مواد نو

مهندسی مواد

 

حکیمه علومی

استادیار

زیست شناسی

پژوهشی اکولوژی

علوم محیطی

 

مینا جمشیدی

استادیار

ریاضی

آموزشی ریاضی

علوم و فناوری های نوین

 

آمنه میان آبادی

استادیار

منابع آب

پژوهشی اکولوژی

علوم محیطی

 

آزیتا زندی

استادیار

فیزیک

پژوهشی نیمه هادی ها

فوتونیک

 

مریم  راشکی

استادیار

حشره شناسی کشاورزی

پژوهشی تنوع زیستی

علوم محیطی

 

صدیقه انوری

استادیار

علوم و مهندسی آب

آموزشی مهندسی آب

مهندسی عمران و نقشه برداری

 

مریم عبدلی نسب

استادیار

بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشی بیوتکنولوژی

علوم محیطی

 

الهام رضوان نژاد

استادیار

ژنتیک و اصلاح دام

پژوهشی بیوتکنولوژی

علوم محیطی

 

آزاده حبیبی

استادیار

بیماری شناسی گیاهی

پژوهشی تنوع زیستی

علوم محیطی

 

افسانه نصرآبادی

استادیار

ژئوفیزیک

آموزشی علوم زمین

علوم و فناوری های نوین

 

فریبا فتحی راد

استادیار

علوم و فناوری نانو

آموزشی نانوفناوری

علوم و فناوری های نوین

 

صدیقه محمدی

استادیار

علوم و مهندسی آبخیز- حفاظت آب و خاک

پژوهشی اکولوژی

علوم محیطی

 

ناهید عسکری

استادیار

زیست شناسی سلولی و مولکولی

پژوهشی بیوتکنولوژی

علوم محیطی

 

سعیده کشاورز

استادیار

تکتونیک

آموزشی علوم زمین

علوم و فناوری های نوین

 

مریم فیاضی

استادیار

مهندسی فناوری نانو

پژوهشی محیط زیست

علوم محیطی

 

صفا لطفی

استادیار

بیوشیمی

پژوهشی بیوتکنولوژی

علوم محیطی

 

مهدیه حسینجانی زاده

استادیار

زمین شناسی

پژوهشی اکولوژی

علوم محیطی

 

مریم آموزگار

مربی

مهندسی کامپیوتر

پژوهشی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 اطلاعیه ها (بایگانی)