Avatar
دکتر محمدرضا سپهوند (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: ژئوفیزیک (زلزله شناسی) _ زلزله شناسی
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09123930351
  • ایمیل: sepah55 [AT] gmail.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا IIEES ژئوفیزیک زلزله شناسی 1385 1390
کارشناسی ارشد تهران (موسسه ژئوفیزیک) ژئوفیزیک لرزه شناسی 1379 1382
کارشناسی اصفهان فیزیک کاربردی حالت جامد 1374 1378
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
استاد سرآمد آموزشی 1398