Avatar
دکتر سیدهادی دهقان منشادی (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي علوم زمين
  • رشته: ژئوفیزیک _ زلزله شناسی
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 09307059864
  • ایمیل: h.dehghan [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا تهران ژئوفیزیک زلزله شناسی 1389 1397 برآورد خطر زمین ‏لرزه در غرب بلوک لوت و کپه‏‏‏ داغ بر پایه مدل زمان وابسته و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت‌ها
کارشناسی ارشد تهران ژئوفیزیک زلزله شناسی 1386 1389 برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با آیین ‏نامه 2800 ایران و آیین‎ نامه IBC آمریکا
کارشناسی یزد مهندسی معدن اکتشاف 1381 1386 پی جویی خاک های صنعتی در محدوده نقشه زمین ‏شناسی چهارگوش اردکان با مقیاس 1:250000 به کمک GIS و RS
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
رتبه 1 آزمون دکترای تخصصی ژئوفیزیک زلزله شناسی دانشگاه تهران 1389