Avatar
دکتر رضا حسن زاده (استادیار )
پژوهشکده علوم محیطی / گروه پژوهشي اكولوژي
  • رشته: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) _
  • شماره اتاق: ساختمان همایش
  • تلفن : 03433776611 - 3231 - 3271
 
اینجانب در رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقطع دکتری از دانشگاه کالج دابلین فارغ التصل شدم و هم اکنون بعنوان استادیار گروه اکولوژی-رشته سنجش از دور زمین شناختی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان مشغول به تدریس و تحقیق می باشم. قبل از شروع تدریس در دانشگاه بعنوان محقق و کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی در مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان مشغول بودم. عمده زمینه های تحقیقاتی شامل موارد زیر می باشند: کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور در ارزیابی مخاطرات محیطی (زلزله، سیل، زمین لغزه، نشست زمین)، روشهای زمین آماری در مطالعات زیست محیطی فعالیتهای معدنی و ارزیابی آلودگی منابع آب، مطالعات تغییرات سطحی زمین (مورفوتکتونیکی، نشست زمین و کاربری زمین) با تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای، طراحی پایگاه داده.
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان زمین شناسی کاربردی 1378 1382
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان زمین شناسی زیست محیطی زیست محیطی 1382 1385
دکترا دانشگاه کالج دابلین (UCD) سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 1388 1394
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است