Avatar
دکتر مرتضي عبدل زاده (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي تبديل و سيستم هاي انرژي
  • رشته: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی _ تبدیل انرژی
  • شماره اتاق: End of haft bagh road, Kerman, Iran
  • تلفن : 034 33776612-1
  • ایمیل: mo.abdolzadeh [AT] gmail.com
  • رزومه: انگلیسی
  • وب سایت:
 
شبیه سازی حرارتی و هیدرودینامیکی تچهیزات صنعتی با استفاده زا دینامیک سیالات محاسباتی پیشرفته با توجه به نیاز صنایع
طراحی و شبیه سازی کلیه سیستم های تهویه مطبوع، تهویه صنعتی شامل: هود ها، فن ها، داکت ها، فیلتر ها در مراکز صنعتی و بیمارستان ها، طراحی اتاقک های تمیز و سایر وسایل مرتبط
1. شبیه سازی محاسباتی و تجربی ساختمان های کم مصرف انرژی 2. کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های کم مصرف 3. طراحی و ساخت ساختمان کم مصرف انرژی 4. بهینه سازی انرژی در ساختمان های 5. طزاحی و ساخت تجهیزات کاهنده مصرف انرژی در ساختمان ها
1- شبیه سازی حرکت ایروسول ها (جامد- گاز) در محیط های مختلف کنترل کیفیت هوای محیط های داخلی(IAQ) با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، شبیه سازی محاسباتی محیط های داخلی تجهیز شده، بهینه سازی سیستم های تهویه مطبوع به منظور کنترل الاینده ها، شبیه سازی سیکلون ها، اسکرابرها، اتاقک های ته نشینی و ... 2- بررسی تجربی رفتار ایروسول هاتحت تاثیر عوامل مختلف بررسی میدانی الاینده های محیط ها ی داخلی با استفاده از دستگاه های اندازه گیری همچون شمارنده ذرات(CPC) و اندازه گیر غلظت جرمی ( Q-track)، پایش عملکرد سیکلون ها، اسکرابرها، اتاقک های ته نشینی و سایر فیلتر ها
1-شبیه سازی سیستم‌های مختلف ( فتوولتاییک و کلکتور‌های خورشیدی)انالیز فنی و اقتصادی سیستم های خورشیدی شامل مدول های فتولتاییک، کلکتورهای خورشیدی (تخت و سهموی)، انالیز فنی و اقتصادی نیروگاههای خورشیدی، ساختمان های خورشیدی، سیستم های ترکیبی فتوولتاییک- حرارتی، ساختمان های صفر انرژی با استفاده از ترکیب معماری پایدار و مدرن2-بررسی تجربی سیستم‌های خورشیدینیروگاههای فتوولتاییک، پمپ های آب فتوولتاییک، کلکتور های خورشیدی صفحه تخت و سهموی، سیستم ترکیبی گرمایی– فتوولتاییک3-بهینه سازی سیستم های خورشیدیبا استفاده از انالیز های ترکیبی انرژی، اگسرژی و اقتصادی