نمای ورودی دانشگاه

Slide thumbnail

سالن 300 نفره ، مرکز همایش های دانشگاه

نیروگاه 10 کیلوواتی فتو ولتاییک

سالن 800 نفره مرکز همایش های دانشگاه

صفحه اصلي > هیات جذب 
هیات جذب
 


فرم های هيأت اجرايي جذب


1- تعهدات بورسیه :


2- فرم های هيأت اجرايي جذب اعضای هیات علمی


3- تبدیل وضعبت :
اطلاعیه ها (بایگانی)